Oil Enterprises

Yağ İşletmeleri

Altınyağ A.Ş. İzmir Pamuk çekirdeği temizleme bölümü siklonlar ve komple tozsuzlaştırma sistemi
Mega Yağ İzmir Tesisat Malzemeleri
Turyağ A.Ş. İzmir Toz deterjan bölümü havalandırma ve tozsuzlaştırma sistemleri
Turyağ A.Ş. İzmir Siklon,Ürün Akış ve Havalandırma Sistemi