Sterilizasyon ve Fumigasyon Tesisi

Sterilizasyon ve Fumigasyon Tesisi

Günümüz dünyasında insanlar , gıda ihtiyaçlarını ‘‘Tarım ürünleri olarak adlandırılan’’ bitki ve hayvanlar aleminden temin etmektedirler.

Güneşin ve dünyanın ritmik hareketleri sonucu bitki ve hayvan gıdalarının çeşitliliği bölgeye göre değişiklik göstermekte ve ihtiyaçların karşılanması için gıda sevkini mecburi kılmaktadır. Bu sevk esnasında ve depolamada , zararlıların , gıda maddelerine vermiş olduğu kayıplar % 10-15 gibi çok büyük miktarlara ulaşmaktadır. Ayrıca gıda maddelerinin ve ahşap ambalajlı diğer ürünlerin , ülkeler arası taşınmalarında , zararlı organizma ve mikro organizmaların da yayılması sağlanmakta ve zarar alanlarının genişlenmesine sebep olunmaktadır. FAO ve IPPC nin uyguladığı karantina tedbirleri ile bu zararlı taşınmaların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Fumigasyon , belirli kimyasalları kullanarak zararlılarla mücadele etmenin en etkili bir yöntemidir.

Neden Fümigasyon?

a. Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması,

b. Difizyon yüksekliği nedeniyle üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma imkanı sağlaması,

c. Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içinde bulunması,

d. Kısa sürede büyük miktardaki ürüne uygulanabilme olanağı sağlanması,

e. Diğer savaş yöntemlerine oranla daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,

f. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması gibi özellikler yönünden tercih edilmektedir.

FUMİGASYONLA ZARARLARI ENGELLENEBİLECEK BÖCEKLER

coleoptera

Stegobium paniceum l : Ekmek (Bakkal)böceği

Lasıoderma serricorne F. : Tatlı kurt

Tribolium confusun d.du.v. : Kırma biti

Tribolium castaneum herbest : Un biti

Acanthoscelides (bruchus)obtectus : Fasulye tohum böceği

Caryedon serratus Oliv : Yer fıstığı kurdu

Rhizopertha dominica F. : Ekim kambur böceği

Cryzaephilus surinamensis L. : Testereli böcek

Cryptolestes (laemophloeus)ferrugineus : Stephi

Tenebroides mauritannicus L. : Siyah kırma biti.

Necrobia rutipes Deg. : Salam,sucuk biti.

Dermestes spp. : Deri böcekleri.

Ptinus tectus boield : Örümcek böcek

Sitophilus (calandra)cryzae L. : pirinç biti.

Sitophilus (calandra)zeamais Motsch : Mısır biti.

Sitophilus (calanira)gramarius L. : Buğday biti.

Trogoderma graanarium Everts : Kapra böceği.

Lepidoptera

Ephestia elutella : Tütün güvesi.

Epnestia (cadra)cautella Wlk. : Kuru incir kurdu.

Ephestia (Anagasta)kuehniella Zell : Un güvesi.

Nemapogon (Tinea)granella T. : Ekim ambar güvesi

Plodla interpunctella Hübn. : Kuru meyve güvesi.

Sitotroga cerealella Hübn. : Arpa güvesi