Taş Ayırıcı

Taş Ayırıcı

Endüstriyel havalandırma ve tozsuzlaştırma sistemlerinde hava ile birlikte taşınan ağır partikülleri havadan ayrıştırma amaçlı kullanılan Siklonlar Filtreli sistemlerin de bir parçası olarak kullanılmaktadır.

İstenilen sistemlere uygun Siklonların seçilmesi ve imalatının yapılması faaliyet alanlarımızdandır.