Siklonlar

Siklonlar, birbirlerine karışmış halde bulunan, farklı yoğunluktaki madde veya malzemeleri birbirlerinden ayırmak için kullanılan mekanik ayırıcılar olarak tanımlanabilir. Endüstride yaygın olarak, içerisinde toz, talaş, hububat, vb. katı maddelerden oluşan parçacıklar içeren hava ve benzeri gazların içerisindeki parçacıkların ayrılması ve toplanması amacıyla kullanılırlar. Endüstriyel sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu düşük, orta ve yüksek basınçlı tip siklonlar firmamızca projelendirilip sipariş üzerine imal edilmektedir.

Siklonlar Jet filtrelerde mixer üzerinde besleyicilerde ve farklı yerlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Jet filtre öncesinde kullanılması filtre malzemelerinin ömrünü belirgin olarak uzatır.

Avantajları :

  • Yüksek verimli toz partikülü tutabilme özelliği.
  • Bunkerinde Ön depolama avantajı
  • Her Kapasite ve her türlü gaz için özel olarak dizayn edilebilme.
  • Düşük işletme ve bakım maliyeti
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar

Siklon Filtre

Siklon filtre; tozsuzlaştırma sistemlerinde kullanılır. Siklonların kullanılmasının amacı, havada yer alan iri taneli partikülleri tutmaktır. Çünkü, siklonlar, yapıları ve çalışma prensiplerinden dolayı ince tanecikli tozlar içerisinde çalışmaya müsait değildirler. Siklonların görevleri bununla sınırlı değildir. Siklonlar, toz yükünün fazla olduğu sistemlerde filtreden önce birinci kademe toz tutucu olarak çalışırlar ve bu sayede filtreye gelen toz yükünün azalmasını sağlarlar. Kısacası, siklonlar ve siklon filtre sayesinde filtre ünitesi çok daha verimli bir şekilde kullanılmış olunur.

Siklon Nedir ve Ne İşe Yarar?

Yan cepten ulaşan parçacık ve gaz karışımı; 360 derece döndürülür, bu sayede meydana gelen santrifüj kuvvet sayesinde havadaki ağır tozlar ve parçalar, siklon iç cidarına savrulur. Hava, merkeze yakın kısımlarda ikinci girdabı meydana getirir. Parçacıklar ve tozlar, cidardan siklonun alt hunisine düşer, hava orta kısımdan yukarıya doğru yönelir ve çıkış ağzı üzerinden siklondan uzaklaşır. Alt çıkış kısmına bağlanan motorlu hava kilidi üzerinden havadan ayrılmış katı malzeme aşağıya dökülür. Kısacası, merkez kaç kuvvetinin etkisi sayesinde karışım durumundaki katı ve gaz maddeyi birbirinden ayıran sistem siklon filtre olarak bilinmektedir. İdeal bir gaz- parçacık ayrıştırıcısının seçilmesi birtakım faktörlerden dolayı değişiklik gösterir. Bu etmenlerin başında havadan veya gazdan ayrılması istenen katı taneciklerin boyutları ve tane dağılımları gelmektedir. Taneli malzemeler için siklon kullanılması mümkündür. Ancak, toz malzemeler için siklon filtre yeterli olmaz. Bu gibi durumlarda, bez filtre sistemleri kullanılmaktadır. Geniş dağılıma sahip malzemelerin ise ilk olarak siklondan geçirilmesi, siklondan çıkan tozlu karışımın filtreye verilmesi gerekir. Bu taşıma hattının sonucunda taşınan katı malzemeleri ayrı hale getirmek için siklon kullanılmaktadır. Toz filtreleri veya siklonlar, genellikle, malzeme toplama silosunun üzerine yerleştirilmektedir. Ayrıca, sürekli çalışabilirler. Endüstri sektöründeki sanayi tesislerinin ihtiyacı olan düşük, orta veya yüksek basınçlı siklon filtre üretimi Türkiye’de birçok firma tarafından siparişler doğrultusunda imal edilmektedir.

Siklonların Avantajları

Siklonlar, her şeyden önce bakım gerektirmez. Yüksek toplama konusunda verim sağlar. Ek bir temizlemeye ihtiyacı yoktur. Siklon; yüksek toz konsantrasyonlarında çalışmayı engelleyecek bir durum barındırmaz.

0232 478 18 18