Siklon - Nursaç Havalandırma Sistemleri - İzmir

Siklonlar

Siklon-1-1

Kullanım Alanları;

Metal Sanayi, Maden Sanayi, Gıda Sanayi, Döküm Sanayi, Ağaç Talaşı vb.

Açıklama;

Siklon girişinden yüksek hız ile teğet olarak siklona giren tozlu hava, siklon konstrüksiyonu vasıtasıyla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvveti ile siklon cidarlarınına yönlendirmesi sağlanır. Siklon içindeki ani hız değişimi nedeni ile ataletini kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Jet Pulse Filtre öncesinde kullanılarak büyük parçacıkların siklon altında toplanması sağlanır. Jet filtre öncesinde kullanılması filtre malzemelerinin ömrünü belirgin olarak uzatır. Paralel bağlamak suretiyle çeşitli kapasite kombinasyonları da elde edilmektedir.

Uygulama Görselleri;

Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar
Siklonlar

Siklon Nedir?

Siklon ayırıcılar, partikül maddeleri baca gazlarından ayırmak için atalet prensibini kullanan ayırma cihazlarıdır. Genellikle daha büyük partikül madde parçalarını çıkardıklarından temizleyici olarak bilinir ve birçok hava kirliliği kontrol cihazından biri olmaktadır. Genellikle bir gaz veya sıvı boşaltılmadan önce ön temizleme aşamasının bir parçasını oluşturur. Filtrasyon yöntemlerinden farklı olarak daha büyük ve daha aşındırıcı parçacıkları birbirinden ayırır. Buna ek olarak, birkaç siklon birbirine paralel olarak çalışabilir ve bu sistem bir multisiklon olarak bilinir.

Boyutu baca gazının ne kadarının filtrelenmesi gerektiğine bağlıdır. Bu nedenle daha büyük işlemler içim daha büyük olanlara ihtiyaç duyulur. Örneğin, bir siklon tipinin birkaç farklı modeli mevcuttur. Boyutu diğerlerine göre nispeten küçüğü 1.2 ila 1.5 metre boyunda olabilirken başka bir tanesi de 9 metre boyutunda olabilir. Bu da yaklaşık üç katlı bir bina kadar uzundur.

Siklon Nasıl Çalışır?

Santrifüj gibi çalışırlar ve kirli baca gazı bir odaya beslenir. Odanın içi, kasırgaya benzer spiral bir girdap oluşturur. Bu gazın hafif bileşenleri daha az atalete sahiptir ve bu nedenle girdaptan etkilenmeleri ve yukarıya doğru hareket etmeleri daha kolaydır. Partikül maddenin daha büyük bileşenleri daha fazla atalete sahiptir ve girdaptan kolayca etkilenmezler. Büyük parçacıklar, gazın ve girdabın yüksek hızlı spiral hareketini takip etmekte zorlandıklarından kabın iç duvarlarına çarpar ve bir toplama haznesine düşerler. Bu odalar, kabın altındaki bu parçacıkların toplanmasını teşvik etmek için baş aşağı bir koni şeklinde şekillendirilmiştir. Temizlenmiş baca gazı odanın üstünden çıkar.

Çoğu siklon, çapı 10 mikrometreden daha büyük olan partikül maddesini kontrol etmek ve ayırmak için üretilmiştir. Bununla birlikte, 2.5 mikrometreden daha küçük parçacıklar üzerinde etkili olacak şekilde tasarlanmış yüksek verimli olanları da vardır. Ayrıca, bu ayırıcılar çok büyük partikül maddeler üzerinde etkili değildir. 200 mikrometre büyüklüğündeki partiküller için, yerçekimi yerleşme odaları veya momentum ayırıcıları daha iyi bir seçenektir. Tüm partikül kontrol cihazlarının dışında, ayırıcılar en ucuz seçeneklerden biridir. Kirlilik kontrol cihazlarından önce genellikle ön işlem olarak kullanılırlar. Bu nedenle, baca gazı filtrasyon aşamalarına ulaşmadan önce siklon ayırıcılar “kaba ayırıcılar” olarak görülebilir.

Siklon Özellikleri

Siklonlar genellikle baca gazındaki tüm partikül maddelerin %50-99’unu ayırabilirler. Aslında bu maddeyi ne kadar iyi kaldırabildikleri büyük ölçüde parçacık boyutuna bağlıdır. Çok miktarda daha hafif partikül madde varsa, bu partiküllerden daha azı ayrılabilir. Bu nedenle, çok miktarda büyük partikül madde içeren baca gazları üzerinde en iyi şekilde çalışırlar.

Siklon kullanmanın avantajları ve dezavantajları vardır. İlk olarak, faydalıdır çünkü kurulumu ve bakımı ucuzdur. Bakım ve işletme maliyetlerini düşük tutarlar. İkincisi, çıkarılan partikül madde kuru olduğunda kolayca toplanır, bu da temizlemeyi kolaylaştırır. Son olarak, bu birimler çok az yer kaplar. Etkili olmasına rağmen, kullanılmasında dezavantajlar da vardır. Temel olarak, standart modeller 10 mikrometreden daha küçük partikül maddeleri etkili bir şekilde toplayamadığından makinelere yapışırlar ve yapışkan malzemeleri iyi işleyemezler.


Siklonlar, birbirlerine karışmış halde bulunan, farklı yoğunluktaki madde veya malzemeleri birbirlerinden ayırmak için kullanılan mekanik ayırıcılar olarak tanımlanabilir. Endüstride yaygın olarak, içerisinde toz, talaş, hububat, vb. katı maddelerden oluşan parçacıklar içeren hava ve benzeri gazların içerisindeki parçacıkların ayrılması ve toplanması amacıyla kullanılırlar. Endüstriyel sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu düşük, orta ve yüksek basınçlı tip siklonlar firmamızca projelendirilip sipariş üzerine imal edilmektedir.

Siklonlar Jet filtrelerde mixer üzerinde besleyicilerde ve farklı yerlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Jet filtre öncesinde kullanılması filtre malzemelerinin ömrünü belirgin olarak uzatır.

Avantajları :

  • Yüksek verimli toz partikülü tutabilme özelliği.
  • Bunkerinde Ön depolama avantajı
  • Her Kapasite ve her türlü gaz için özel olarak dizayn edilebilme.
  • Düşük işletme ve bakım maliyeti
0232 478 18 18
Teklif Alın TEKLİF AL